Krajowe Centrum Złota  >  FormularzFormularz cofnięcia zgód marketingowych wydanych dla Krajowego Centrum Złota


Jeśli chcesz cofnąć udzielone przez siebie zgody, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.

Poniższe dane pozwolą nam zidentyfikować Ciebie w naszej bazie i zrealizować Twoje żądanie (pola zaznaczone * są obowiązkowe)

W celu weryfikacji poprawności zgłoszenia możemy skontaktować się z Tobą na podany w niniejszym oświadczaniu adres email lub numer telefonu.

Cofam wszystkie zgody udzielone na rzecz Krajowe Centrum Złota  sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KCZ) w celach marketingowych (dotyczy to m.in. zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, w tym na przetwarzanie danych w celu otrzymania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon). *

Obowiązek informacyjny

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej

Administratorem Twoich danych osobowych podanym w powyższym formularzu jest: Krajowe Centrum Złota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS :0000421201-  prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej NIP: 8971782788 | REGON: 021862136

Adres: 50-111 Wrocław ul. Św. Elzbiety 4, z dopiskiem „IOD).

Twoje dane zostaną wykorzystane w celu realizacji wniosku (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c RODO) oraz w celach dowodowych na potrzeby wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych; (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO).

 

[contact-form-7 id=”181″ title=”Formularz 1_copy”]