O platformie

Platforma Krajowego Centrum Złota jest nowatorskim narzędziem, pozwalającym klientom indywidualnym i firmom  w przejrzysty spośób zarządzać swoim zgromadzonym majątkiem w metalach szlachetnych przez 24 godziny na dobę

Dostęp do serwisów internetowych do logowania i korzystanie z nich podlega odpowiednim przepisom oraz opisanym poniżej warunkom. Celem niniejszego serwisu internetowego jest ułatwienie użytkownikom dostępu do serwisów dedykowanych klientom indywidualnym, biznesowym oraz partnerom Krajowego Centrum Złota.

 

Odpowiedzialność za stronę
Właścicielem Platformy wspólnej rejestracji i logowania do serwisu jest:

Krajowe Centrum Złota sp. z o.o.
50-062 Wrocław
Plac Solny 15

 

Prawa autorskie i znaki towarowe

Zawartość niniejszego serwisu internetowego, w tym w szczególności jego treść, zdjęcia, grafika, animacje, filmy, muzyka oraz dźwięki, jest chroniona prawem autorskim Krajowego Centrum Złota i spółek z nim powiązanych obecnie lub wcześniej lub autorów tych utworów.

Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone w niniejszym serwisie internetowym podlegają ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest Krajowe Centrum Złota sp. z o.o. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu uprawnionego.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Pytaj śmiało. Chętnie pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości.

Znacznie łatwiej i szybciej budować pewniejszą przyszłość wspólnie.

Przejdź do kontaktu