Regulamin

Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Krajowego Centrum Złota, zwanego też Portalem Krajowego Centrum Złota

1) Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki użytkowników  serwisu.

2) Użyte w Regulaminie oznaczają:

„Krajowe Centrum Złota” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 50-062 Wrocławiu  Plac Solny 15, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nrem 0000421201, NIP: 8971782788 ,  REGON: 021862136, kapitał zakładowy: 100 000 zł, wniesiony w całości.

„Portal” – zbiór stron (podstron) serwisu internetowego dostępnego  pod adresem https://www.kcz.com.pl, którego administratorem jest Krajowe Centrum Złota  sp. z o.o. (dalej „KCZ”)

„Zasoby Portalu” – udostępniane w ramach Portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „Regulaminie portalu Krajowego Centrum Złota ” materiały, obejmujące w szczególności informacje, kursy metali szlachetnych i ogłoszenia o pracę.

„Użytkownik” – każdy, kto przegląda i korzysta z zasobów Portalu przy pomocy sieci Intenet.

 

Krajowe Centrum Złota sp. z o.o. oświadcza, że

3) Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

4) Portal służy wyłącznie do przekazywania informacji o cenach towarów (głównie metali szlachetnych) oraz  usługach świadczonych przez KCZ.  Treści opublikowane na stronach Portalu mają wyłącznie cel informacyjny, a także promocyjny. Przez Portal nie są można nawiązać umowy, ani zamówić usługi świadczonej drogą elektroniczną. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferty produktowej należy kontaktować się z infolinią lub z Certyfikowanymi Partnerami Krajowego Centrum Złota.

Poza prezentowaniem informacji oraz promowaniem usług KCZ nie świadczy usług drogą elektroniczną, w szczególności nie można poprzez Portal zaciągnąć zobowiązania lub rozporządzić prawem, bądź rzeczą.

Zamówienie i nabycie towarów lub usług świadczonych przez Krajowe Centrum Złota odbywa się wyłącznie poprzez Certyfikowanych Partnerów, z którym wymagany jest kontakt bezpośredni (poza drogą elektroniczną).


5) Warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług oferowanych przez KCZ, w tym warunki prowadzenia Konta Depozytowego Metali Szlachetnych oraz zasady prowadzenia transakcji obejmujących metale udostępniane są przez Certyfikowanych Partnerów. Kontakt do Partnera KCZ można otrzymać poprzez Portal albo w biurze KCZ.

6) KCZ nie odpowiada za treści zamieszczone na zewnętrznych serwisach internetowych, których adresy URL zostały zamieszczone na Portalu oraz za decyzje podjęte przez użytkowników Portalu w oparciu o zamieszczone na nim informacje, skutki tych decyzji oraz ewentualne szkody będące rezultatem korzystania z zamieszczonych informacji

7) Krajowe Centrum Złota zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek do z Portalu. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze strony internetowej Krajowego Centrum Złota , zalecamy korzystanie z poniższych wersji przeglądarek:

Google Chrome – w wersji 43.x i wyższych korzystania

Mozilla Firefox – w wersji 38.x i wyższych

Internet Explorer – w wersji 11.x i wyższych

Safari – w werji 8.x i wyższych

Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, apletów Java oraz plików cookies.

 

8) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

9) Krajowe Centrum Złota udostępnia w Portalu chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

10) Krajowe Centrum Złota , udostępniając w Portalu treści, stanowiące przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

11) Krajowe Centrum Złota informuje, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowani i zainteresowań.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu.

Krajowe Centrum Złota gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb

Krajowe Centrum Złota gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się:

jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Portalu aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Zasady prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie https://kcz.com.pl/polityka-prywatnosci/

 

12) Reklamacje dotyczące działania Portalu i jego funkcjonalności można składać drogą poczty tradycyjnej (na adres KCZ podany w pkcie 2 Regulaminu) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: __________________.

13) Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Portalu i zastrzega możliwość przerw technicznych oraz aktualizacyjnych. O planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie serwisu. Administrator nie gwarantuje archiwizowania treści zmienionych z czasem na stronach.

14) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą lub awarią, a także – działalnością osób trzecich.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Pytaj śmiało. Chętnie pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości.

Znacznie łatwiej i szybciej budować pewniejszą przyszłość wspólnie.

Przejdź do kontaktu